Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528389

AuthorsBert Oving, Bart Vreeken
TitleProvincie Groningen pakt de witte gebieden aan
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume29
Year2003
Issue1/2
Pages11-14
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568578