Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528645

AuthorJoop M.J.H. Kortselius
TitleBoekbespreking 2: M. Blamey & C. Grey-Wilson, De Geïllustreerde Flora (3e druk)
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume29
Year2003
Issue6
Pages177-178
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568585