Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528859

AuthorsArnout-Jan Rossenaar, Kees L.G. Groen
TitleVeranderingen in het Landelijk Meetnet Flora-Aandachtsoorten
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume29
Year2003
Issue1/2
Pages22-28
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568590