Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528923

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekbespreking 3: M.J.M. Hootsmans (red.), Van zeereep tot binnenduin. Flora, fauna en beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen 1990–2000
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume29
Year2003
Issue4
Pages113-113
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568591