Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528932

AuthorsRené C.M.J. van Moorsel, Baudewijn Odé
TitleValerianella rimosa Bastard (Geoorde veldsla) na 20 jaar teruggevonden
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume29
Year2003
Issue3
Pages84-87
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568592