Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:529126

AuthorsW.L.M. Tamis, J. van Heeswijk, M. van ’t Zelfde, R. van der Meijden, C.L.G. Groen
TitleDigitale ontsluiting van historische floristische streeplijsten van de provincie Drenthe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume29
Year2003
Issue6
Pages157-169
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568595