Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:529690

AuthorJustus van den Berg
TitleExcursieverslagen van FLORON-kampen in 2002
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume29
Year2003
Issue1/2
Pages38-47
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568605