Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:529931

AuthorsRuud Beringen, Baudewijn Odé
TitleZoete Rijkswateren in 2002
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume29
Year2003
Issue1/2
Pages28-33
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568611