Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534119

AuthorH.H. Prell
TitleNogmaals: Lolium perenne met korte uitlopers
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume4
Year1957
Issue1
Pages52-53
AbstractEerder dan verwacht, ontving ik een aanvulling op de in mijn vorig opstel genoemde geschriften, waarin over de rassen van L. perenne mededelingen voorkomen. De reactie kwam van het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen, Afd. Vegetatiekunde, Wageningen. Dit schrijven bleek tevens een belangrijke completering te bevatten op het door W. P. Cnossen, “Ons Grasland” reeds ter kennis gebrachte. De inhoud van de brief volgt hier: “Het artikel: “Lolium perenne met korte uitlopers”, voorkomend in het Correspondentieblad no. 3 van 1 april 1957, had onze speciale aandacht.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571683