Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534124

AuthorNN
TitleCommissie voor het floristisch onderzoek van Nederland
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume9
Year1958
Issue1
Pages104-104
AbstractDe excursie wordt gehouden van 14 tot 19 juli as. naar Gronsveld (Limb.).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571688