Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534134

AuthorNN
TitleLiteratuur
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume1
Year1956
Issue1
Pages12-12
AbstractHe in het vooruitzicht gestelde literatuur-rubriek zal in het volgende nummer worden geopend.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571698