Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534141

AuthorJ. Reijnders
TitlePlanten aangetroffen op Utrechtse Grachtmuren in 1954
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume15
Year1960
Issue1
Pages159-160
AbstractTeneinde de plantengroei van de Amsterdamse grachtmuren te kunnen vergelijken met muurbegroeiingen in andere steden, hebben wij in 1954 o.a. ook de vegetatie van de Utrechtse grachtmuren bekeken. Dit gebeurde tijdens twee middagen; op 25 juli warden enkele grachten vanaf de straatzijde geïnventariseerd en op 19 september hebben we de muren vanuit een kano bestudeerd.
Bij een vergelijking van de Utrechtse muurvegetatie met die van Amsterdam viel het ons op, dat enkele plantensoorten, die in Utrecht (en elders) zeer algemeen op muren voorkomen in Amsterdam heel weinig te vinden zijn. Dit zijn o.a.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571705