Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534142

AuthorNN
TitlePlantenkaartjes uitgegeven door het I.V.O.N
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1959
Issue1
Pages133-134
AbstractDe serie door het I.V.O.N. gepubliceerde verspreidingskaartjes van Nederlandse plantensoorten is wederom verkrijgbaar. De prijzen zijn als volgt: afl. 1, 1935, 21 kaartjes van diverse soorten f. 1.35 afl. 2, 1936, 32 kaartjes van diverse soorten „ 2.00 afl. 3, 1936, 18 kaartjes van Potamogeton „ 1.15 afl. 4, 1937, 32 kaartjes van Primulaceae en Orchidaceae f. 2,00 afl. 5, 1938, 16 kaartjes van soorten uit het fluviatiele district „ 1.00 afl. 6, 1939, 32 kaartjes van soorten uit het fluviatiele district, halophyten en akkeronkruiden „ 2.00 afl. 7, 1940, 30 kaartjes van soorten uit het Callunetum, Ericetum en uit Nanocyperion-associaties „ 1.90 afl. 8, 1941, 32 kaartjes van diverse soorten „ 2.00 afl. 9, 1942, 32 kaartjes van Corispermum, Cuscuta en enkele duinen strandplanten „ 2.00 afl. 10, 1951, 16 kaartjes van water- en moerasplanten „ 3.20 afl. 11, 1951, 11 kaartjes van Gramineae „ 2.20 Bestellingen te richten aan het I.V.O.N., Rijksherbarium, afd. Nederland, Nonnensteeg 1, Leiden. Betaling door storting op postrekening 111768 van het Rijksherharium, onder vermelding, „Plantenkaartees I.V.O.N.”
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571706