Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534152

AuthorNN
TitleKorte mededelingen
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume7
Year1958
Issue1
Pages82-83
AbstractCytisus supinus L. Tot onze grote verwondering troffen wij in het herbarium Jansen en Wachter materiaal aan van Cytisus supinus L., verzameld in augustus 1923, waarbij op het etiket werd aangegeven: “In groot aantal op een heideveld bij Vasse.” Merkwaardig genoeg is deze vondst nooit in de Nederlandse literatuur vermeld.
Deze uit Midden- en Zuid-Europa afkomstige soort wordt bij ons wel eens als sierplant gekweekt, en het voorkomen in Vasse zal dan ook wel op verwildering berusten.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571716