Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534154

AuthorNN
TitleExcursie
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1957
Issue1
Pages75-76
AbstractExcursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland naar Gorinchem en omstreken, 19-24 augustus 1957.
Aan deze excursie werd door een 18-tal leden van de Kon. Ned. Botanische Vereniging deelgenomen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571718