Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534160

AuthorC. den Hartog
TitleNotities over Nederlandse Alismataceae
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1959
Issue1
Pages126-128
AbstractEr bestaat op het ogenblik de neiging de kleine waterweegbree Baldellia ranunculoides (L.) Parl. te noemen in plaats van Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm. In de nieuwste druk van de flora van Heukels-van Ooststroom werd deze naam in de Nederlandse literatuur geïntroduceerd. In mijn Alismataoeae-bewerking voor de Flora Malesiana (1957) heb ik de naam reeds afgewezen, doch een nadere argumentatie zal de Nederlandse floristen stellig interesseren.
In 1854 heeft Parlatore Schinodorus ranunculoides als het type van een nieuw monotypisch genus Baldellia aangevoerd, doch hij werd niet nagevolgd. Volgens Pichon (1946) is er evenwel alle reden voor om dit wel te doen, want hij meende niet minder dan 4 kenmerken gevonden te hebben, waarin E. ranunculoides van de andere Echinodorus-soorten zou afwijken.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571724