Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534177

AuthorsO. Hoekstra, D.T.E. v.d. Ploeg
TitleJuncus inflexus L. in Friesland
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume17
Year1960
Issue1
Pages178-180
AbstractEet artikel van Th.J. Reichgelt over de verspreiding van Juncus inflexus L. in Nederland (Corr.bl. no.16) was voor ons aanleiding het Friese verspreidingsgebied van deze plant nog eens nader te bekijken.
De oudste vermelding van de soort voor Friesland vinden wij in de Flora Frisica van J.J. Bruinsma (1840): in de Menalduraer-mieden, H(inxt).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571741