Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534178

AuthorNN
TitleFlora Neerlandica
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume2
Year1957
Issue1
Pages25-25
AbstractVerschenen is afl. 4 van de Flora Neerlandica, bevattende de Cyperaceae (excl. Carex), door Th. J. Reichgelt. Deze aflevering is verkrijgbaar bij de Bibliothecaris van het Rijksherbariun, Nonnensteeg 1, Leiden. Prijs voor leden van de Kon. Ned. Botanische Vereniging f.3,60, voor niet-leden Verkrijgbaar aan het zelfde adres zijn verders Afl. 1. Pteridophyta en Gynnospermae, voor leden f,3,75, voor niet-leden f.6,5O. Afl. 2. Gramineae, voor leden voor niet-leden f.26.-. Afl. 3. Cyperaceae (Carex), voor leden f.9.-, voor niet-leden f.15.-.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571742