Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534182

AuthorNN
TitleExcursie
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume17
Year1960
Issue1
Pages184-185
AbstractVerslag van de excursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland uit de Kon. Ned. Botanische Vereniging.
De excursie werd gehouden van 11 tot 16 juli, met verblijfplaats Oostburg.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571746