Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534187

AuthorNN
TitleLiteratuurbespreking
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1959
Issue1
Pages134-135
AbstractWij ontvingen ter bespreking een overdruk van het hoofdstuk „De Flora”, uit het hoek West-Vlaanderen, uitgegeven onder hoofdredactie van A. Viaene; uitg. Meddens te Brussel? 1959. hit hoofdstuk werd behandeld door apoth P. vande Vyvere te Brugge.
Vanzelfsprekend kon Vande Vyvere in dit artikel van 12 pagina’s geen uitgebreid overzicht van de flora van West-Vlaanderen geven; hij is er echter goed in geslaagd het meest karakteristieke van deze flora naar voren te brengen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571751