Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534188

AuthorF.M. Maas
TitleFloristische zeldzaamheden in de Heelsumse beek
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume4
Year1957
Issue1
Pages51-52
AbstractIn het dal van de Heelsumse heek komen in het water en op de oever van de bij de Wodanseiken ontspringende hoofdbeek onder invloed van de bijzondere eigenschappen van het bronwater (constante temperatuur en hoog zuurstofgehalte) een aantal floristische zeldzaamheden voor, welke waard zijn vermeld te worden.
Op de ondiepe plaatsen van do beek en op de oevers groeien b.v. het in deze streken vrij zeldzame mos Brachythecium rivulare, het fraaie rode epifytje Mitrula paludosa en de zeer forse en ruige Galium palustre ssp. elongatum f. maximum, welke tot een meter hoog kan worden (volgens Hegi een zuid-oostelijk ras van Galium palustre; waarschijnlijk een vorm met een vierdubbel aantal chromosomen: 2n=96).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571752