Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534192

AuthorsV. Westhoff, Chr.G. v. Leeuwen
TitleEquisetum trachiodon A. BR. gevonden bij Asperen
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1957
Issue1
Pages72-74
AbstractOp 6 Juni van dit jaar bezochten wij, in gezelschap van H.J.W. Schimmel en H. Over en op aanwijzing van J. Entrop te Leerdam, de verlaten zand- en kleigroeve, die tussen Asperen en Acquoi is gelegen, vlak tegen de noordelijke dijk van de Linge. Entrop had ons het ondiep en onregelmatig afgegraven terrein beschreven als een wildernis van riet en wilgen met o.m. een massale groei van Epipactis Palustris.
Gezien de elders in dergelijke terreinen opgedane ervaring was er een redelijke kans, dat er ook Equisetum variegatum zou voorkomen. Deze verwachting werd zelfs overtroffen. De paardestaart die wij er vonden en op het eerste gezicht voor deze soort versleten bleek hij een nadere beschouwing alleen maar Equisetum trachyodon A.Br. te kunnen zijn!
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571756