Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534203

AuthorJan G. Sloff
TitleI.V.O.N.-Archief
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1959
Issue1
Pages134-134
AbstractDe hoklijsten van 1950 en daarvoor zijn thans ingeboekt in de albums Q 3, R 1/2, R 3, R 4, S 1/2, S 3 en de uurhok-gegevens daaruit zijn alle overgenomen op overzichtsbladon voor heel Nederland schaal 1 : 1.500.000.
Nu zijn in bewerking de albums P 2, P 3, Q 2 en Q 4, waarmee dan de oude gegevens van bet Deltagebied en zijn randen ter raadpleging beschikbaar komen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571767