Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534206

AuthorNN
TitleHerbarium – Nieuws
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume1
Year1956
Issue1
Pages12-12
AbstractOp 3 Sept. jl. overleed te Deventer Dr. H.R. Hoogenraad, oud-leraar aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers aldaar. Zijn herbarium werd door Mevr. M.M. Doornink-Hoogenraad te Zutphen aan het Rijksherbarium geschonken. Het bevat naast buitenlands materiaal (uit W. Europa) ook een groot aantal Nederlandse planten, o.a. exemplaren van Thesium pyrenaicum Pourr., afkomstig van de enige, thans verdwenen, vindplaats bij Gorssel.
De heer N.P.W. Balke te Rotterdam schonk zijn collectie Nederlandse planten aan het Rijksherbarium. De collectie is vooral van belang door het groot aantal adventievens dat zij bevat.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571770