Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534208

AuthorS.J. van Ooststroom
TitleBoekbespreking
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume16
Year1960
Issue1
Pages175-176
AbstractD.T.E. van der Ploeg, De floristiek van Oostelijk Friesland. Wetensch. Meded. no 36, febr. 1960, uitg. Kon. Ned. Natuurhist. Ver., 40 pag., geïll., f. 2,75 (voor leden van de K.N.N.V. en It Fryske Gea f. 2,25).
Weer is één van da keurig verzorgde Wetenschappelijke Mededelingen van de K.N.N.V. verschenen. Zij bevat een bespreking van de floristiek van de oostelijke delft van Friesland, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de zandgronden, de „Wâlden”, hoewel ook de overige delen van het gebied worden behandeld.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571772