Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534214

AuthorNN
TitleLiteratuur
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1958
Issue1
Pages95-96
AbstractVan de heer J.E. Lousley te Londen ontvingen wij een gedrukt verslag van de in 1956 door de Botanical Society of the British Isles gehouden conferentie, die als onderwerp had: Progress in the Study of the British Flora (uitgave B.S.B.I., c/o Dept. of Botany, British Museum, Natural History, Cromwell Road, Dondon S.W. 7).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571778