Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534216

AuthorNN
TitleExcursie
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume14
Year1959
Issue1
Pages154-155
AbstractDe excursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland uit de K.N.B.V. werd dit jaar gehouden in de omgeving van Steenwijk van 13 tot 18 juli. Het aantal deelnemers bedroeg 16.
De volgende tochten werden gemaakt, waarbij in de aangegeven uurhokken werd geïnventariseerd.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571780