Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534218

AuthorC. Sipkes
TitleNieuwe groeiplaatsen door grondverzet
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1959
Issue1
Pages140-141
AbstractTalrijk zijn de gevallen, dat we met vrij grote zekerheid na kunnen gaan hoe een plant op een nieuwe groeiplaats gekomen is.
Na extra hoog water van zee of rivieren verschijnt soms Ricinus communis en Impatiens noli-tangere, na het strooien van onkruidzaden uit graan als fasantenvoer verschijnen Muscari comosum, Ornithogalum pyramidale, Medicago falcata, Coronilla varia, e.d.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571782