Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534221

AuthorsV. Westhoff, Chr.G. v. Leeuwen
TitleFilipendula vulgaris Moench teruggevonden bij Gennep
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1957
Issue1
Pages74-74
AbstractDe in Nederland als enig bekende groeiplaats van Filipendula vulgaris Moench (F. hexapetala Gilib.) nabij het Sanatorium “Zonlichtheide” te Gennep, is enkele jaren geleden ten offer gevallen aan de zandwinning, die daar in de Maasuiterwaard heeft plaatsgevonden.
Onze vreugde was dan ook groot toen wij bij een, overigens vergeefse, speurtocht naar Serratula tinctoria achter het bos van “Zonlichtheide” een flink aantal van deze reeds uit onze flora geschrapte soort mochten terugvinden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571785