Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534226

AuthorNN
TitleExcursie
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume5
Year1957
Issue1
Pages64-64
AbstractDe excursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de K.N.B.V. werd dit jaar gehouden naar Gorinchem en wel van 19-24 augustus
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571790