Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534232

AuthorNN
TitleFlora van Nederland
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1957
Issue1
Pages76-76
AbstractVerschenen: Heukels-Wachter, Beknopte Schoolflora voor Nederland, 9e druk, bewerkt door Dr. S. J. van Ooststroom; 424 pag., Groningen, P. Noordhoff N.V., 1957- Prijs geb. f. 6,50.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571796