Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534245

AuthorsD. Franke, D.T.E. v.d. Ploeg
TitleEen adventiefterrein in Friesland
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1959
Issue1
Pages136-136
AbstractHet adventiefterrein “de Dwinger” tussen Wartena en Eernewoude blijft nog steeds voor nieuwe verrassingen zorgen. In 1958 konden wij het terrein slechts een drietal malen bezoeken; toch werd er weer een aantal nieuwe soorten aangetroffen. Alleen de nieuwe soorten worden hier vermeld; vondsten van 1955, 1956 en 1957 vonden reeds eerder een plaatsje in het Corr.blad (no. 1,4,8).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571809