Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534248

AuthorD.T.E. van der Ploeg
TitleEen adventiefterrein in Friesland (vervolg)
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume4
Year1957
Issue1
Pages46-47
AbstractIn 1956 vonden wij op Let vuilverwerkingsterrein der gemeente Leeuwarden onder Wartena (zie Corr. bl. no. 1, p. 5) opnieuw een vrij groot aantal adventieven. Hieronder volgt een lijst van de planten, die werden aangetroffen. Niet weer opgenomen zijn de soorten, die reeds in 1955 werden gevonden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571812