Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534251

AuthorJ. Guittart
TitleDe flora van de waterkant in en bij Dordrecht
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1957
Issue1
Pages65-67
AbstractPlanten zoeken op bijzondere groeiplaatsen heeft iets fascinerends, dat spoedig aanstekelijk kan werken op anderen.
Op 7 juli 1953 voeren Guittart en Kimstra door de Dordtse havens en grachten en noteerden 67 plantensoorten.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571815