Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534254

AuthorC. Sipkes
TitleRassenvorming nij Hippophaë rhamnoides L
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume14
Year1959
Issue1
Pages150-151
AbstractOp boomkwekerijen, waar men zaad van deze heester, zowel uit de duinen als uit het Alpengebied uitzaait, ziet men een duidelijk verschil tussen de duin- en do Alpenplanten. Hoewel beide variëren, zijn die uit de duinen voorzien van meer doornen, breder blad en grotere vruchten.
Onze landgenoot, Prof. J.L. van Soest heeft ze beschreven als ssp. maritima en ssp. fluviatilis (Mitt. der Florist. -sociolog. Arbeitsgemeinschaft N.F. 1952, Heft 3).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571818