Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534258

AuthorNN
TitleKorte mededelingen
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume17
Year1960
Issue1
Pages184-184
AbstractCarex divisa Huds. In juni 1960 werd door D.T.E. van der Ploeg op een zandplaat in de noordelijke Makkumerwaard een vegetatie van deze nog niet eerder in ons land gevonden soort aangetroffen. Wij kopen in een volgend nummer hierop terug te komen.
Vallisneria spiralis L. Deze werd door P. Leentvaar aangetroffen te Maastricht, in het kanaal Maastricht-Luik. Ook hierover hopen wij later nadere bijzonderheden te kunnen geven.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571822