Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534261

AuthorNN
TitleKorte mededelingen
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume4
Year1957
Issue1
Pages54-54
AbstractTrifolium ornithopodioides Deze soort, waarvan de in het Rijksherbarium en in het herb, van de Kon. Ned. Botanische Ver, aanwezige exemplaren dateren van 1878 (tussen Alkmaar en Bergen), 1879 en 1880 (Oostkapelle, Walch.) en 1903 (Vlieland) werd op 19 mei 1957 door A. de Visser teruggevonden in het vroon ten N. van de Vroonweg in de gem. Vrouwenpolder, Walch.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571825