Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534266

AuthorNN
TitleFlora van Nederland
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1957
Issue1
Pages41-41
AbstractVerschenen: Heukels – Van Ooststroom, Flora van Nederland, 14e druk, bewerkt door Dr, S.J. van Ooststroom; 890 pag., 1038 afb.; Groningen, P. Noordhoff N.V. 1956, Prijs geb. f.11.50.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571830