Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534269

AuthorJ.J. Barkman
TitleLeucobryum glaucum met sporogonen
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume16
Year1960
Issue1
Pages167-168
AbstractIn. no. 15 van dit blad vermeldde ir. E. Stapelveld een vondst van Listera cordata in Drente, nl. in het Tonckenshos bij Westervelde (gem. Norg). Dit is na Vledder de tweede zekere vondst in ons land buiten de Waddeneilanden.
Interessant is het voorkomen, op dezelfde plek, van nog enige boreaal-montane soorten, nl. de mossen Dicranum majus, D. rugosum (undulatum) en Plagiothecium undulatum.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571833