Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534272

AuthorChr.G. van Leeuwen
TitleEen belangwekkend kiemingsverschijnsel
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1959
Issue1
Pages128-130
AbstractBij een bezoek aan Schiermonnikoog, in september 1958, zagen wij een interessant verschijnsel met betrekking tot het kiemen van zaden.
Aan de noordzijde van het eiland, 200 m ten oosten van de Reddingsweg, bevindt zich een duinvlakte, begroeid met een Juncus gerardi-gezelschap met o.a. Potentilla anserina, Agrostis stolonifera, Glaux maritima en Samolus valerandi. Door deze vlakte is vorig jaar een greppel gegraven van ongeveer een halve meter diep. De strekking van de greppelwanden is n.w.-z.o., de helling 45°.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571836