Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534277

AuthorsJohs. Kemp, W. van Zwol, C. Sipkes
TitleKorte mededelingen
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume14
Year1959
Issue1
Pages153-154
AbstractMyrrhis odorata (L.) Scop. Te Leeuwarden aan een weg langs de spoorlijn. dicht bij Koopmans Meelfabrieken, trof ik, tussen planten van het fluitekruid, een groot exemplaar van Myrrhis odorata aan.
Tuinen zijn niet in de buurt; het zal dus een exemplaar zijn, dat uit aangeveerd zaad is opgeslagen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571841