Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534871

AuthorAnni M.E. Verhoef
TitleOnderzoek van Nederlandse Venen — M. Pollenanalyse en stratiegrafie van het veen in het hurener veld
JournalMededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht
Volume92
Year1943
Issue1
Pages223-231
ISSN2352-5754
AbstractHet Hurener Veld is gelegen in de provincie Overijssel, ten Noorden van de spoorlijn Almelo-Zwolle; tussen Wierden en Nijverdal (zie kaart, fig. 1). Het maakt deel uit van een klein veen van ongeveer 13,5 km², dat nu practisch geheel ontgonnen is. Dit veen ligt in een dal, dat in het Oosten en Westen begrensd wordt door heuvelruggen, die ontstaan zijn door stuwing van de Riss-gletschers.
Aan de Westkant zorgt de Regge voor de afwatering van dit dal. Deze afwatering moet echter zeer onvoldoende zijn geweest, waardoor in het dal veenvorming mogelijk was. Het ontstaan van het aangrenzende moerasveen (lagg) in het Noorden kan ook het gevolg zijn geweest van deze onvoldoende afwatering; ongelukkig genoeg is dit moerasveen geheel ontgonnen, zodat een onderzoek naar het verband met het veen van het Hurener Veld onmogelijk is.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/572438