Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534998

AuthorA.A. Pulle
TitleAfscheidscollege
JournalMededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht
Volume97
Year1950
Issue1
Pages1-36
ISSN2352-5754
AbstractDames en Heren, In een universitair blad kwam onlangs de mededeling voor, dat aan een hoogleraar, die zich in dezelfde moeilijkheid bevindt als ik, nl. dat hij in de loop van deze cursus 70 jaar is geworden, een afscheidscollege zou worden aangeboden.
Ik vond dat een sympathiek plan. Als men met college geven, ondanks de daaraan verbonden bezwaren, de 70-jarige leeftijd heeft gehaald, is het werkelijk geen overbodige weelde dat een ander de taak voor deze laatste keer van hem overneemt.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/572569