Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:535140

AuthorA.L. Stoffers
TitleIn memoriam Dr. P.A. Florschütz (1923-1976)
JournalMededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht
Volume462
Year1976
Issue1
Pages398-398
ISSN2352-5754
AbstractOp 27 mei 1976 overleed Dr. P.A. Florsohütz op de leeftijd van 53 jaar. Het bericht van zijn overlijden kwam zelfs voor diegenen die gedurende de laatste weken van zijn leven regelmatig kontakt met hem hadden onverwacht.
Tijdens de middelbare-sohooltijd kwam zijn interesse in de biologie al duidelijk naar voren. Zowel plant als dier had zijn belangstelling. Na het behalen van het diploma HBS liet Florsohütz zich als student in de biologie aan onze universiteit in schrijven en legde in 1945 bet kandidaatsexamen af. Spoedig daama werd hij kandidaat-assistent bij Prof. Pulle, hoogleraar-directeur van het toenmalige Botanisch Museum en Herbarium. Hét doctoraal-examen werd in 1949 afgelegd.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/572715