Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:579116

AuthorJacob Koopman
TitleBoekbespreking
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume37
Year2015
Issue6
Pages190-191
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/614039