Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:586858

AuthorJ. Smit
TitleDe gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata teruggevonden in het rivierengebied (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume40
Year2013
Pages39-41
ISSN0169-2453
KeywordsHymenoptera; Apoidea; Megachilidae; Nederland; Coelioxys aurolimbata; verspreiding
AbstractDe gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata is uit ons land recent alleen bekend uit de zuidelijke helft van Limburg. Vóór 1960 kwam deze parasiet van de lathyrusbij Chalicodoma ericetorum ook in het rivierengebied voor. In juli van dit jaar werd de gouden kegelbij gevangen in Duiven. Mogelijk is dit de voorbode van een herovering
van het rivierengebied door deze bedreigde soort.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/621032