Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:586890

AuthorC. van Achterberg
TitleDe Nederlandse hongerwespen (Hymenoptera: Evanioidea: Gasteruptiidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume39
Year2013
Pages55-87
ISSN0169-2453
KeywordsHymenoptera; Evanioidea; Gasteruptiidae; Nederland; verspreiding; herkenning
AbstractHongerwespen behoren tot de grote groep van de sluipwespen. Het zijn slanke wespjes die typisch met hangende pootjes vliegen, waarbij de verbrede achterschenen opvallen. Ze parasiteren bijen en mogelijk ook bepaalde angeldragende wespen en worden daarom vaak bij bijenhotels waargenomen. In het kader van dit artikel zijn de meldingen van Nederlandse hongerwespen kritisch beschouwd. In totaal zijn nu negen soorten uit ons land bekend, waarvan er hier maar liefst zes voor het eerst worden gemeld.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/621023