Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:586902

AuthorsM.A. Faasse, A.H.M. Ligthart
TitleDe zeepissebed Uromunna spec, de eerste waarneming van de familie Munnidae in Nederland (Isopoda)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume41
Year2013
Pages43-47
ISSN0169-2453
KeywordsIsopoda; Munnidae; Nederland; Uromunna; verspreiding
AbstractOnze fauna verandert en de mariene fauna is daarop geen uitzondering. Zuidelijke soorten koloniseren onze kustwateren en exotische soorten worden door de mens aangevoerd. Voor sommige soorten is niet duidelijk waarom ze hier opduiken. De sterk veranderende kustbiotopen spelen ongetwijfeld eveneens een rol. Een niet-aflatende stroom onverwachte soorten, soms zelfs behorend tot nieuwe genera en zelfs families maken faunistisch onderzoek in de kustwateren verrassend en boeiend. In het kader van een inventarisatie van kreeftachtigen in het Deltagebied werden in de Oosterschelde bij Zierikzee verscheidene kleine monsters genomen van diverse substraten. De monsters van roodwieren bevatten een aantal opmerkelijke soorten. Dit artikel behandelt Uromunna spec., een zeepissebeddensoort van een familie die in ons land nog niet was aangetroffen.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/621043