Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:606344

AuthorsG.M. Dirkse, J. Krol
TitleKliflamsoor (Limonium binervosum (G.E.Smith) C.E. Salmon op Ameland, een nieuwe kwelderplant in Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume38
Year2016
Pages25-27
ISSN0017-2294
KeywordsKliflamsoor; Limonium binervosum; Ameland; kwelderplant
Classification42.44
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/635662