Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:606345

AuthorK. Planqué
TitleJuncus brachycarpus Engelm. – nieuw voor Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume38
Year2016
Pages22-24
ISSN0017-2294
KeywordsNoord-Holland; Juncus brachycarpus Engelm.
Classification42.44
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/635663